Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Bài tin liên quan

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai