Thông báo số 06/TB-SGG&ĐT ngày 02/02/2018 của Sở GD&ĐT về việc thông báo điểm bài thi chọn HSG THPT cấp tỉnh năm học 2017-2018 (chi tiết file kèm theo)

điểm bài thi chọn HSG THPT cấp tỉnh năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

  điểm bài thi chọn HSG THPT cấp tỉnh năm học 2017-2018

Bài tin liên quan

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai