Thông tin chi tiết Phó Hiệu Trưởng "Vũ Ngọc Trai"
Vũ Ngọc Trai
Họ và tên Vũ Ngọc Trai
Ngày sinh 18/10/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Ban Giám hiệu
Địa chỉ
Điện thoại 02143.852.092
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Giúp Hiệu trưởng quản lí các hoạt động chung nhà trường, quản lí hoạt động chuyên môn

Tin tức
Tin đọc nhiều

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai