Thông tin chi tiết Tổ trưởng chuyên môn "Đinh Đức Quang"
Đinh Đức Quang
Họ và tên Đinh Đức Quang
Ngày sinh 17/02/1983
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc bộ phận Tổ Lí - Hóa - Sinh - Công nghệ
Địa chỉ
Điện thoại 02143.852.092
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Quản lí Tổ Lí - Hóa - Sinh - Công nghệ

Tin tức
Tin đọc nhiều

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai