Ban lãnh đạo
 • Phùng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí Tổ Văn - Sử - Địa - NN - GDCD

 • Đinh Đức Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí Tổ Lí - Hóa - Sinh - Công nghệ

 • Nguyễn Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí Tổ Toán - Tin - Thể dục

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai