Thông tin chi tiết Bí thư ĐTN "Nguyễn Thị Thu Hà"
Nguyễn Thị Thu Hà
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày sinh 11/09/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư ĐTN
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02143.852.092
Thư điện tử
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai