Thông tin chi tiết Tổ Toán "Trịnh Thanh Bình"
Trịnh Thanh Bình
Họ và tên Trịnh Thanh Bình
Ngày sinh
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ Toán
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0945807129
Thư điện tử
Mạng xã hội

Bản quyền © Trường THPT số 4 Thành phố Lào Cai