Thông tin chi tiết:
Lê Thị Xuân Hương
Chi ủy Viên Lê Thị Xuân Hương
Ngày tháng năm sinh 30/10/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chi bộ
Địa chỉ
Điện thoại 02143.852.092
Email
Mạng xã hội

Thực hiện các nhiệm vụ của Bí thư giao phó

Giới thiệu

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai