Ban lãnh đạo
 • Lê Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy Viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Giàng A Pao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai