Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chăm lo đời sống của CBGVNV trong cơ quan.

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai