Thông tin chi tiết NV Thiết bị "Trần Thị Gắng"
Trần Thị Gắng
Họ và tên Trần Thị Gắng
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ NV Thiết bị
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Tổ Lí - Hóa - Sinh - Công nghệ
Địa chỉ
Điện thoại 02143.852.092
Thư điện tử
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai