Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hòa
Kế toán Nguyễn Thị Hòa
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Văn phòng
Địa chỉ
Điện thoại 02143.852.092
Email thuyhoalc3@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai