Thông tin chi tiết:
Đinh Đức Quang
Tổ trưởng chuyên môn Đinh Đức Quang
Ngày tháng năm sinh 17/02/1983
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sỹ Vật lí
Thuộc về bộ phận Tổ Lí - Hóa - Sinh - Công nghệ
Địa chỉ
Điện thoại 02143.852.092
Email quanglc4@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai