Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Việt Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Thư viện
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   caungokizi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   thuyhoalc3@gmail.com
 • Giang Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   giangthao1981@gmail.com
 • Phạm Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - CT Hội chữ thập đỏ
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   bichngoc868@gmail.com
 • Vương Văn Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   vuongquynhvh@gmail.com
 • Vũ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   maihuonglc4@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư ĐTN
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   havan6688@gmail.com
 • Đỗ Quang Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   hienbuituan@gmail.com
 • Hoàng Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   hoangtham@thptbaothang1.edu.vn
 • Đào Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   duchieu2501@gmail.com
 • Đào Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   daotham81@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   nguyenhang8004@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   ngocngalc4@gmail.com
 • Lê Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí hội đồng
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   huongton.le@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   nguyenthuhalc4@gmail.com
 • Chu Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   thaolaocai20032000@gmail.com
 • Đinh Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   ngocanh.sp2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   kimnganlc4@gmail.com
 • Bùi Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   nganghelc4@gmail.com
 • Đỗ Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   docongthanhlc4@gmail.com
 • Nguyễn Thành Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   nguyenthanhtuyenlc4@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   huonglc4@gmail.com
 • Đinh Đức Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   quanglc4@gmail.com
 • Đoàn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   thuytinlc4@gmail.com
 • Bùi Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   baokhuyen7@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   phamtructhptlc4@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   nguyenhuonglc@gmail.com
 • Hoàng Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   kimanhlc04@gmail.com
 • Tàn Thị Hồng Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   tanlienthptlc4@gmail.com
 • Phùng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   thuthang1971@gmail.com
 • Hà Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   haiyenlc4@gmail.com
 • Vũ Ngọc Trai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   ngoctrai12345sp@gmail.com
 • Giàng A Pao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   giangpao973@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Email:
   nguyenhienlc4@gmail.com
 • Trần Thị Gắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Thiết bị
  • Điện thoại:
   02143.852.092

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai