Thông tin chi tiết Chủ tịch Công Đoàn "Nguyễn Thị Thu Hằng"
Nguyễn Thị Thu Hằng
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày sinh 14/11/1980
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch Công Đoàn
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02143.852.092
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Chăm lo đời sống của CBGVNV trong cơ quan.

Tin tức
Tin đọc nhiều

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai