Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   02143750160
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0987489554
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Xuân Phan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0916762363
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

Bản quyền © Trường THPT số 4 Thành phố Lào Cai