Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí hoạt động chung nhà trường

 • Giàng A Pao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Hiệu trưởng quản lí công tác Nội trú, Bán trú và xây dựng cảnh quan nhà trường

 • Vũ Ngọc Trai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   02143.852.092
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Hiệu trưởng quản lí các hoạt động chung nhà trường, quản lí hoạt động chuyên môn

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai